1 h
SVIJET
2 h
VELIKA BRITANIJA
3 h
VIRDŽINIJA
4 h
SVIJET
13 h
TRAGEDIJA
13 h
INICIJATIVE
14 h
AMERIKA
15 h
BELGIJA
15 h
VAŠINGTON
16 h
SVIJET
17 h
SJEĆANJA
17 h
SVIJET
18 h
SVIJET
18 h
SVIJET
19 h
ITALIJA
20 h
ODLUKE