Slika krizaljke

Upustvo : Promjenite smjer unosa pritiskom tipke "razmak" (space). Promjenite aktivno polje koristeći strelice.

VRSTA MEDIKAMENTA
ŽENSKO IME
ZBORNIK RADOVA
PRESTANAK ŽIVOTA
KARTAŠKA IGRA
DRŽAVA U CENTRALNOJ AMERICI
POSTATI JAČI
P.E.
MA KOLIKO
SUMPOR
RUŽIČAST (tur.)
SPISAK, LISTA

HRVATSKA NOVINSKA AGENCIJA
GLUMICA NA SLICI
KAIŠ, REMEN
TAMA, MRAK
PJEVAČ PESTNER

DRŽAVNA BLAGAJNA
PRKOS, INAD
PRINCIP, PRAVILO

METALNI POKLOPAC, PEKA
JAPANSKI NOVČIĆ
HEMIJSKI ELEMENT

NOBELIJ
AIDA ODMILJA
NAPAD, NAVALA

ENERGIJA
NAĐENO DIJETE
PROSJAK IZ "ODISEJE"
Križaljka se može igrati samo na većim rezolucijama (displejima).