TROŠNA KUĆICA
MUŠKO IME
ONAJ KOJI VOLI LIJEPE STVARI I IMA UKUSA
KAMEN (pjesn.)
ALUMINIJ
VRSTA BILJKE, SIROVINA ZA PIVO
SLOVENAČKI GLUMAC ALI
POKRASTI
VELIČINA (skr.)
ODGOJITELJ (njem.)
TONA
STARIJA SLOVENAČKA SKIJAŠICA
KANADSKI KOŠARKAŠ U NBA NA SLICI
NEPOŠUM- LJENA OBLAST
VODENA OTEKLINA U TKIVU
STRUČNJAK ZA VINA

HRVATSKA NOVINSKA AGENCIJA
VREMENSKI TERMIN
KRUH

GLAS DIVLJE ZVIJERI
MANJA VOJNA FORMACIJA
SIMBOL NULE

PJEVAČICA BEKUTA
TRIJESKE
SUPARNIK, TAKMAC

ANKONA
NAKNADA NA UVEZENU ROBU
VELIKA MJERA ZA TEŽINU (mn.)

NJEMAČKA
ANKONA
ONAJ KO SE NATJEČE ZA FUNKCIJU I SL.