VRSTA VOĆA, POMORANDŽA
NJEMAČKI FILOZOF KANT
FINO PERJE U PERADI
SIMBOL NULE
ŠIPCI, MOGRANJI
AMERIČKI GLUMAC TELI
"TAX RATE AREA"
RENIJ
PORTUGALSKI ISTRAŽIVAČ PEDRO
TAMNICA, ZATVOR (TUR.)
SLUŽBENO IME JAPANA
BOJAZAN

MJEŠINA
UZVIK NESTRPLJENJA
VRSTA VIŠNJE
REZERVNI ALAT I PRIBOR
PREDIO UZ VODU

MAJKA, MATI
VOJNA POŠTA (SKR)

TEŠKA BOLEST, AIDS
SLABOST ORGANIZMA
ŽITELJ SASKE

BAŠTA
NURDŽIHANA ODMILJA
PJEVAČICA RAHIĆ

SPLIT
NBA KOŠARKAŠ NA SLICI
POKRAJINA, AJALET
PUTELJAK